Huisregels

Back

TOEGANGSCONTROLE

Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Beslissingen van de portier zijn bindend. De minimum leeftijd voor toegang is 18 jaar . Tenzij anders vermeld met georganiseerde feesten.

 

KLEDING

U dient op correct wijze gekleed te komen. Wanneer u niet correct gekleed bent behouden wij ons het recht voor u de toegang tot ons bedrijf te weigeren. Sportkleding, petjes en sportschoenen staan wij niet toe.

 

GROEPEN

Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan vier personen, dan wel personen waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij binnen  bar mOscow een groep van meer dan vier personen zullen vormen.

 

CAMERA’S

Bij het betreden van deze locatie stemt u ermee in dat er opnames worden gemaakt. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal aan derden getoond worden.

 

ONGEWENSTE INTIMITEITEN, RACISME, DISCRIMINATIE

Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd.

 

AGRESSIE, HINDERLIJK EN AANSTOOTGEVEND GEDRAG

Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt een waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering en ontzegging van de toegang voor onbepaalde tijd.

VERDOVENDE- EN HALLUCINERENDE MIDDELEN

Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij constatering wordt de politie gewaarschuwd en wordt u de toegang tot ons bedrijf definitief ontzegd.

 

WAPENS

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. Bij constatering waarschuwen wij de politie.

 

CONSUMPTIES

U bent verplicht een consumptie te gebruiken. U mag de consumptie alleen binnen bar mOscow gebruiken. Glaswerk mag niet mee naar buiten genomen worden.

 

TOILETGEBRUIK

Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden is niet toegestaan.

 

GARDEROBE

De garderobe is geopend tussen 23.00 – 04.00. Tegen betaling van 1 euro!

 

EIGENDOMMEN VAN BEZOEKERS

Voor het kwijt raken van kleding of andere eigendommen kan bar mOscow niet aansprakelijk gesteld worden. Gevonden voorwerpen dient u bij ons in te leveren.

 

KLACHTEN

Heeft u klachten van welke aard ook? Meld ze dan onmiddellijk bij onze directie. Klagen achteraf heeft geen zin!

 

OVERTREDING VAN DE HUIS- EN GEDRAGSREGELS

Bij overtreding van de gedragsregels zal u worden verwijderd. Constatering van de strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

 

Voor jouw en onze veligheid